Pilnveidos informācijas apmaiņu ar ārvalstu Sodu reģistriem