Nosaka civilās aizsardzības plānu struktūru, izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību