Mainīs pārstāvi Latvijas – Lietuvas starpvalstu pārrobežas sadarbības komisijā