Iekšlietu ministrija gandarīta par ES gatavību šogad īstenot Šengenas zonas paplašināšanu