Izstrādāti noteikumi par pornogrāfisku materiālu vērtēšanas komisiju.