Noteiks Solidaritātes fondu īstenošanas, vadības un uzraudzības kārtību