Iekšlietu ministrs rosina analizēt policijas darba produktivitāti