Nosaka civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtību