Nosaka Iekšlietu ministrijas amatpersonu darbības izvērtēšanas kārtību