Savas prasmes demonstrē Robežsardzes peldošo līdzekļu dienests