Nosaka prasības civilās aizsardzības kursa saturam mācību iestādēs