Robežsardzei dos tiesības kontrolēt ūdens satiksmi