Nosaka paaugstinātas bīstamības objektu apsaimniekotāju pienākumus