Nosaka kārtību ziņojumu iekļaušanai Šengenas informācijas sistēmā