Iekšlietu ministrs piedalās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē