Mežu īpašniekiem būs jārūpējas par ugunsdrošību mežos