Noteiks izmaksas par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu glabāšanu