Sagatavots ratificēšanai Latvijā ES nolīgums ar ASV par aviokompāniju pasažieru datu apstrādi