Samazinās valstu skaitu, kuru pilsoņiem uzturēšanās atļauju, vīzu saņemšanai veicama papildu pārbaud