Noteiks namu un dzīvokļu īpašnieku atbildību par ugunsdrošību