gerbonis Ministry of the Interior of the Republic of Latvia

Rosinās mainīt likumu, lai pašvaldības varētu atbalstīt policiju.