Mainīs Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtību