Mainīs Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtību

Photo
Photo


Back