Noteiks bargākus sodus par VUGD lēmuma nepildīšanu