Latvija ir gatava pievienoties Šengenas līguma zonai