Atzīs par spēkā neesošiem aktualitāti zaudējušu plānu un koncepciju ugunsdzēsības jomā