Pirks zemi Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas joslas noteikšanai