Latvijas Nacionālā vīzu informācijas sistēma sākusi darboties pilota režīmā