Noteiks stingrākas prasības apsardzes komersantiem