Ministru Kabinets šodien, 27.novembrī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas sagatavotos Ministru kabin