gerbonis Ministry of the Interior of the Republic of Latvia

Noteiks valsts materiālo rezervju veidošanas un izmantošanas kārtību