Nosaka kārtību, kādā piedzen izdevumus par alkohola un narkotiku pārbaudēm