Palielina kompensācijas un pabalstus sakaru virsniekiem ārvalstīs