Iekšlietu ministrs gandarīts par Valsts robežsardzes darbu