Ierakstīs zemesgrāmata Kuldīgas jaunajai policijas ēkai