gerbonis Ministry of the Interior of the Republic of Latvia

Latvijas Policijas akadēmijā – zinātniskā konference par bērnu drošību