Nosaka īpašnieku atbildību par ugunsdrošību dzīvojamās mājās