Iekšlietu ministrs pārrunās IeM darbinieku diagnostikas iespējas Latvijas Kardioloģijas centrā