Paredz pastiprināt kuģošanas līdzekļu uzraudzību iekšējos ūdeņos