Iekšlietu ministrs aicina Rīgas domi pieņemt atbildīgus lēmumus par 16.marta pasākumiem