Izstrādāta kārtība papildsoda „policijas kontrole” veikšanai