Noteiks izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasības