Nacionālo līdzfinansējumu Solidaritātes fondiem segs no valsts budžeta