Rīgas pilsētas Galvenajai policijas pārvaldei un Rīgas policijas iecirkņiem mainīti nosaukumi