Narkotiku kontroles padome izvērtēs darba rezultātus