Narkotiku kontroles padome izvērtē darba rezultātus