Aizsākta satiksmes drošības kampaņa "Skaties divreiz! Divreiz!"