Iekšlietu ministrijai rīt pēdējā darba diena vecajās telpās