Informēs par drošības pasākumiem centralizēto eksāmenu laikā