Atceļ Iekšlietu ministrijas Sporta svētkus Kandavā